Pels drets Civils i polítics

foto de Assemblea Nacional Catalana.