Mobilitzem el vot exterior per al 27S!

Tens familiars, amics, coneguts, companys vivint a l’estranger? Doncs passa’ls aquesta informació perquè puguin votar el 27S. Cada vot és important.

Tota la informació relacionada amb el vot exterior: http://votexterior.assemblea.cat/imprescindible.php

Són molts els catalans que, per raons diverses, resideixen a l’estranger. A priori, s’intueix que aquests catalans tendeixen a ser propers als postulats independentistes, i és per això que la seva participació al 27S pot ser decisiva.

Però, de quanta gent parlem realment?

A l’inici del 2015 hi havia ja uns 200.000 catalans residents a l’estranger que estaven inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA). A més, cal tenir en compte que hi ha molts catalans que resideixen a l’estranger temporalment o que no desitgen inscriure’s en aquest cens, amb la qual cosa aquesta xifra podria esdevenir encara més gran.

I un cop sabem això, què podem fer?
Volem aconseguir que els catalans residents a l’exterior que encara no ho hagin fet s’inscriguin en el CERA o bé que ho facin al cens de residents temporals a l’estranger (ERTA), per tal que puguin exercir el seu dret a vot.

Volem aconseguir que tots els catalans residents a l’exterior que no puguin o no vulguin inscriure’s al CERA o a l’ERTA, optin per l’opció de votar per correu anticipadament a Catalunya o per venir a votar presencialment a Catalunya el mateix 27S.