Eixos Via Lliure a la República Catalana: Equilibri territorial

En línies generals la idea d’aquest eix és presentar un model de República Catalana en el qual totes les regions estiguin connectades i participin de forma coordinada, sostenible i equitativa al desenvolupament del país. Aquesta relació ha de permetre la convivència i la universalitat de serveis bàsics tant en entorns rurals com en metropolitans i la comunicació efectiva i eficient entre tots els racons del nou Estat.

Un cop aconseguit podrem desenvolupar les infraestructures necessàries en àmbits tan diversos com l’energia, la gestió de l’aigua o els transports. Aquest equilibri també ha de respectar l’entorn natural i el medi ambient, ordenant el seu sòl de manera que respecti les economies tradicionals i el patrimoni natural del país.

Què tenim… Què volem… Un Estat que es gasta 800 milions d’€ en multes per incomplir el protocol de Kyoto sobre les emissions de CO2.Un país responsable amb el medi ambient i capaç de sumar-se als compromisos internacionals en la lluita global contra el canvi climàtic.Un model econòmic que especula amb el sòl, les platges i el paisatge i els ‘ven’ al sector immobiliari.Gestionar el nostre patrimoni natural per a garantir-ne la conservació i no hipotecar-lo amb finalitats lucrativesUn Govern que dóna via lliure al ‘fracking’ primant la rendibilitat a curt termini a costa d’erosionar el territori.Capacitat per a controlar aquesta i altres pràctiques abusives amb el territori que suposen una degeneració mediambiental.Un Tribunal Constitucional que en els últims anys ha tombat fins a 8 textos legals aprovats pel govern català sobre Medi Ambient.- Prohibició del fràcking (llei 3/2012)

  • Protecció contra la contaminació acústica (llei 16/2002)
  • Pobresa energètica (decret-llei 6/2013)
  • Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (llei 8/2013)
  • Concessió de subvencions per programes relacionats amb el medi natural, biodiversitat, prevenció de la contaminació i canvi climàtic (ordre ARM/2876/2008)
  • Emmagatzemament geològic de diòxid de carbó (llei 40/2010)
  • Economia sostenible (llei 2/2011).
  • Normativa referent als panells de catadors d’oli d’oliva verge. (RD 227/2008)

Sobirania plena per a protegir el patrimoni natural del país amb un model sostenible i ecològic.Un Estat que legisla sobre el territori de forma unilateral segons els interessos privats que li convinguin.Una política mediambiental consensuada amb les associacions de defensa del territori.Un Estat que incompleix la Directiva Marc Europea de l’aigua en detriment de l’estat ecològic dels rius Ebre i Segre.Capacitat per a pressionar en igualtat de condicions, perquè l’Estat espanyol compleixi les directrius europees i garantir el futur del Delta de l’Ebre.Un dèficit de gairebé 2.000 milions d’€ entre les aportacions al pressupost d’ajuts de la UE i les ajudes que rep la pagesia catalana.Una redistribució més justa de les aportacions solidàries i les ajudes per als nostres pagesosSupeditació al discurs únic de l’Estat i als múltiples interessos, sovint contradictoris, que tenen els seus territorisVeu pròpia a Europa per defensar els interessos de Catalunya en àmbits com l’aigua, l’agricultura, les infraestructuresUn política de subvencions irracional que no ha ajudat al desenvolupament real del territori ni del sector productiu del paísPosar en valor les possibilitats pròpies que tenim per sobre de la política de subvencions, establint alternatives reals i efectives de desenvolupament arreu del territoriInfraestructures insuficients, obsoletes i mal gestionades prioritzant inversions polítiques que s’allunyen de les necessitats reals del territori.Gestionar les infraestructures amb eficiència per incentivar la competitivitat de les empreses catalanes i la creació de llocs de treball.Un govern que bloqueja el corredor Mediterrani limitant el potencial de les empreses que podria aportar uns 68.000 milions d’euros a l’economia de l’Estat.

Un Estat que limita el potencial de l’Aeroport del Prat impedint-ne una gestió pròpia i prioritzant Barajas com a eix prioritari de les connexions internacional

Un govern que vetlli per als interessos de les nostres empreses dissenyant les infraestructures amb uns criteris de racionalitat i productivitat

Un país que aposti per una infraestructura clau com el Prat per tal de convertir Barcelona en un referent aereoportuari del sud d’Europa

Un servei de Rodalies que no s’ajusta a les necessitats del país i que condiciona negativament el dia a dia de les persones. Dels 4.000 milions d’euros compromesos per a Catalunya en el Pla Rodalies 2008-2015, no se n’ha executat ni un 10%.Un Estat que prioritzi les inversions en aquells serveis públics que afecten a la majoria de la seva població per tal de fer-los més eficients. Una inversió racional que passi per davant dels criteris polítics.Un Estat que limita el potencial dels ports catalans incomplint inversions imprescindibles i posa en perill acords milionaris per la seva deixadesaUn Estat que aposti pels ports del país com a centres de dinamització econòmica i que treballi per dotar-los de les infraestructures necessàries per atreure inversionsInfraestructures de gestió catalana que no disposen dels recursos econòmics suficients, com a conseqüència de l’ofec econòmic que pateixen les nostre institucions, per tal d’esdevenir solvents i eficient.Unes infraestructures pròpies, com els ports de Tarragona i Barcelona o els aeroports de Reus, El Prat o Alguaire, dotades de l’atenció i del finançament suficients per funcionar amb èxit i generar riquesa i llocs de treball al territori

Volem un país respectuós amb el medi ambient. Un país compromès amb la conservació de l’entorn natural i que fugi de la pressió especulativa. Un país amb uns ports i aeroports de primera. Un país amb un servei de Rodalies digne i eficient que no condicioni el dia a dia de les persones. Un país a l’abast de tothom. El país nou que construirem plegats a partir del 27 de setembre!

Per ampliar informació:

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/pla-govern/desenvolupament.html#eixos

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5222

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=4756

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=4427

http://www.elclauer.cat/Infraestructures/animated/blocs/10.html

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/monografics.html (fitxes 108, 105, 103, 102, 83, 77, 74, 73, 70…)